RO EN
Example Frame

Calitate

Prosider International Trading are implementat și certificat un sistem de management al calității conform ISO 9001:2008. Prima certificare ISO 9001 a fost obținuta în 2004, cu S.C. Quality-Cert S.A.
Activitatea personalului companiei respectă politica și obiectivele calității în vederea îmbunătățirii continue și pentru creșterea gradului de satisfacție al clienților.
Vă invităm să vizualizați atașat copia certificatului ISO 9001:2008
Menționăm că toate produsele pe care le oferim clienților noștri sunt însoțite de certificate de inspecție tip EN 10204/2.2 sau EN 10204/3.1.

mai mult

Prosider International Trading

Înființată în noiembrie 2002, Prosider International Trading este o companie românească, cu capital privat, ce are ca domeniu de activitate importul și distribuția produselor metalurgice pentru construcții, din oțel, de tipul țevilor sudate longitudinal, rotunde și rectangulare, al țevilor sudate elicoidal sub strat de flux, al țevilor fără sudură și al profilelor laminate la cald. Parteneriate solide, cu producători reputați și statutul de importator exclusiv pentru România al produselor Noksel - Turcia constituie argumente puternice pentru o prezență tot mai semnificativă pe piață.

Colectivul profesionist, dinamic, flexibil și prompt contribuie la consolidarea poziției Prosider International Trading în rândul firmelor de top din industria de profil. Creșterea an de an a cotei de piață atestă preocuparea permanentă pentru dezvoltarea unor relații de afaceri durabile, pentru deschiderea către clienți, pentru abordarea pro-activă a necesităților curente și sugestiilor acestora.

Conformitate

Directiva Consiliului Comunităților Europene 89/106/CEE, cu privire la produsele pentru construcții, stabilește clar condițiile de introducere pe piață a acelor produse metalurgice care îndeplinesc condițiile de utilizare prevăzute și sunt purtătoare ale mărcii de conformitate CE.
Prosider International Trading, în calitate de distribuitor de produse metalurgice utilizate în construcții, nu emite declarații de conformitate dar pune la dispoziția clienților declarațiile de conformitate ale producătorilor. Produsele metalurgice pentru construcții, disponibile in mod curent pe stoc, purtătoare de marcaj CE, sunt unic asociate următoarelor standarde europene armonizate:
EN 10219-1; EN 10255; EN 10210-1; EN 10224.
Deasemeni, in calitate de importator direct al produselor Noksel – Turcia, Prosider international Trading pune la dispoziția clienților interesați si Certificatul de Control al Producției in Fabrică pentru atestarea dreptului de marcaj CE.
Menționăm că elemente de identificare a marcajului CE și de certificare a conformității se regăsesc și pe certificatele de inspecție și pe etichetele atașate pachetelor de țevi.

Vă invităm să vedeți atașat copiile acestor declarații de conformitate CE și Certificatului de Control al Producției in Fabrică.

mai mult